Tulevaisuuden tuotantoteknologiat

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat

Oulun Eteläisen instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmä on keskittynyt erityisesti levymäisen materiaalin tuotteeksi jalostamiseen, sen tekniikoihin ja menetelmiin. Tutkimusryhmä tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mm:

Tutkimus- ja kehityspalvelut:

-    levytuotteiden valmistustekniikka
-    laserprosessit (hitsaus, leikkaus, pinnoitus, karkaisu, pehmitys)
-    laseravusteiset prosessit
-    ultralujat materiaalit ja niiden konepajakäytettävyys
-    muovattavuus eri menetelmillä
-    työstö- ja suurnopeustyöstö
-    kiinnitin- ja työvälinetekniikoiden kehitys
-    kirjallisuusselvitykset laajoja tieteellisiä materiaalipankkeja ja kansainvälisiä tietolähteitä hyödyntäen sitä

Kokeelliset ja ongelmanratkaisupalvelut:

-    ultralujien materiaalien ja niiden konepajakäytettävyyden ongelmanratkaisut
-    laser- ja robottihitsauksen soveltuvuuskokeet
-    tuotantoautomaation ongelmanratkaisut
-    rakenteiden ja materiaalien mekaanisen ja korroosioväsymisen räätälöidyt kokeet
-    nopeat tuotteiden valmistusteknisten ongelmien ratkaisut

Muut yritys- ja hankepalvelut:

-    pitkäaikaiset tuote- ja tuotannonkehitysprojektit
-    tuotannon kustannustehokkuuden kehittäminen
-    tuotesuunnittelu, -kehitys ja prototypointi
-    valmistustekninen tuki
-    maksuttomat LaserWorkShop-seminaarit vuosittain
-    lyhyet uutiskirjeet yhteistyökumppaneille vähintään kerran vuodessa
-    Hands on -lasertekniikan tutustumispäivät sopimuksesta
-    laaja yhteistyöverkosto tutkimukseen, kehitykseen ja koulutukseen liittyen
-    kansainvälisesti aktiivinen tiedonsiirto- ja julkaisutoiminta
-    opinnäytetyöpaikat (insinöörityöt, kandidaatintyöt, diplomityöt)
-    keksintöilmoitus- ja patentinhakutietous
-    yritysten tutkimusrahoitusneuvonta

Tutkimuslaiteresurssit yhteistyökumppaneiden kautta

-    laserlaitteistot
-    robottihitsauslaitteisto
-    suurnopeustyöstökeskus
-    koordinaattimittauskone
-    lankasaha
-    veto- ja puristuslaitteisto
-    väsytyslaitteistot
-   muovauslaitteistot jne

Suunnittelun tekninen tuki ja prototyyppivalmistus

Tunnustusta saanut esimerkki FMT-ryhmän pitempiaikaisesta kehitysyhteistyöstä on Randax Oy:n kanssa kehitetty kestomagnetoidun tahtikoneen kevyempi kuorirakenne, jossa on hyödynnetty laserhitsattua kennorakennetta. Tuotteen Plootu Fennica 2010 -kilpailussa saama teollisuussarjan kunniamaininta kertoo siitä, mitä FMT-ryhmä on parhaimmillaan osallistuessaan suunnittelun tekniseen tukeen ja prototyyppivalmistukseen.

Yhteydenotot: Tutkimusjohtaja Kari Mäntyjärvi, kari.mantyjarvi(@)oulu.fi puh. 040 084 3050
www.oulu.fi/fmt
 

suomi