Sähkötekniikka

Sähkötekniikka

Centria ammattikorkeakoulun sähkötekniikan koulutusohjelma tarjoaa yritysten kehittämispalveluita opinnäytetöinä ja asiantuntijapalveluina.

Energiatekniikka

Kaasumittaukset
Kaasumittauksilla varmistetaan, että voimalaitoksen savukaasupäästöt ovat lupaehtojen mukaiset. Kaasumittauksia käytetään myös selvittämään haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrää kemian teollisuudessa. Käytössämme ovat GASMET FTIR DX 4000 ja Agilent mikro-GC –kaasuanalysaattorit. Laitteistot soveltuvat myös biokaasun ja puukaasun tarkkaan analysointiin.

Lämpökuvaukset
Lämpökuvauksien avulla valvotaan sähkömoottoreiden, muuntajien ja jakokeskusten kuntoa. Lämpökuvauksilla saadaan myös selville rakennusten lämpövuotoja. Käytössämme on FLIR ThermaCAM E4 -lämpökamera.

Tuulienergialaskenta
Tuulienergialaskennalla selvitetään vuotuinen sähköenergian tuotanto tuulivoimalan aiotulla sijoituspaikalla. Käytössämme on WAsP-tuulienergialaskentaohjelma.

Centria ammattikorkeakoulu, sähkötekniikka, Ylivieska 

suomi