Tutkimusyksiköt ja hankkeet

Tutkimusyksiköt ja hankkeet

Tutkimuksessa on tulevaisuus

Eteläisen korkeakoulukeskuksen koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa koordinoivat toimialakohtaiset verkostot. Kehittämisympäristöt tarjoavat luovat edellytyksiä uusille ideoille, korkealaatuiselle tutkimukselle ja kansainväliselle tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyölle.

Kehittämisympäristöissä tehdään yliopiston nimeämien tutkimusjohtajien ja ammattikorkeakoulujen nimeämien yliopettajien johdolla korkeatasoista tutkimustyötä yhteistyössä koti- ja ulkomaisten yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa sekä toimitaan kiinteässä yhteistyössä elinkeino- ja kehitysyhtiöiden kanssa. 

 

suomi