Humanistis-kulttuurinen ala

Humanistis-kulttuurinen ala

Kulttuuri on hyvinvointia. Se luo moniarvoisen ja suvaitsevan elinympäristön, jossa kulttuuri ymmärretään asukkaan perusoikeudeksi. Kulttuuri kehittää aluetta tasa-arvoisella tavalla ja luo ennakkoluulotonta vuorovaikutusta yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.

Humanistis-kulttuurisen kehittämisympäristön osaamiseen kuuluvat nuorisotyö, kulttuuritoiminta sekä yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta.  Toimintaa ohjaa halu kehittää kuntien ja järjestöjen nuorisotyötä, edistää nuorisotyön tutkimusta, koordinoida alueen kulttuuritoimintaa sekä edistää taide- ja kulttuurikasvatusta. Myös kansalaistoiminnan aktivointityö on tärkeää.

Humanistis-kulttuurisen alan kehittämisympäristön yhteyshenkilö:

Tuula Aitto-oja  
koulutuspäällikkö/NUVA, Haapaveden opisto
Vanhatie 45, 86600 Haapavesi
puh. 040 868 2282
etunimi.sukunimi@haapop.fi 

Muut keskeiset toimijat:

Oulun Eteläisen alueen 14 kuntaa (kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisotoimet)

Jokilaaksojen musiikkiopisto
Ylivieskan seudun musiikkiopisto
Tanssiopisto Uusikuu

Jokihelmen opisto
Jokilatvan opisto
Ylivieskan kansalaisopisto

kulttuurialan oppilaitokset
alueen nuoriso- ja kulttuurialan järjestöt, yritykset ja yksityiset toimijat 

suomi