Oulun Eteläisen korkeakoulukeskus

Oulun Eteläisen korkeakoulukeskus

Koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen yhteistyöverkosto

Oulun Eteläisen korkeakoulukeskus on yhteistyöverkosto, joka kokoaa yhteen alueen koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Toiminnassa ovat mukana ammatillisen koulutuksen järjestäjät, ammattikorkeakoulut, kesäyliopisto ja Oulun yliopiston alueyksikkö Oulun Eteläisen instituutti. 

Korkeakoulukeskus kehittää koulutus-, tutkimus- ja kehittämisympäristöjen toimintaa ja rakentaa eri toimialoille yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten yhteistä henkilöiden, toimitilojen ja tutkimuksen infrastruktuuria.

Korkeakoulukeskuksen toiminnassa ovat mukana:

Korkeakoulukeskuksen johtoryhmä:

Aini Ojala, osastonjohtaja, Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Ville Isoherranen, johtaja, Oulun Eteläisen instituutti
Hannu Leppälä, yksikönjohtaja, Centria ammattikorkeakoulu
Jukka Lehtosaari, koulutuspäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Keijo Makkonen, yhtymäjohtaja, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU

suomi