Asiantuntijakirjoitus; Eija Huotari, Centria-ammattikorkeakoulu; Autenttinen oppiminen mahdollistuu digitalisoitumisella

Rajaton luokkahuone Centria-ammattikorkeakoulussa

Autenttinen oppiminen mahdollistuu digitalisoitumisella

Uusi hallitus peräänkuulutti vahvaa digitalisoitumista kaikille kouluasteille: tulevaisuudessa ei enää olla perinteisessä luokkahuoneessa, vaan virtuaalinen rajaton luokkahuone voi olla koko maailma. Opettajilta tämä vaatii uudenlaista ajattelua sekä digitaalista osaamista niin uusien opetuksessa käytettävien ohjelmien hallintaa kuin pedagogisten menetelmien uusimista ja uutta suhtautumista opettamiseen. Centria-ammattikorkeakoulu on jo tämän lukuvuoden aikana päivittänyt kaikkien opettajien pedagogisen osaamisen digiaikaan.

Opettajat ovat joutuneet yllättävien asioiden eteen jo pitkin talvea ja kevättä: opiskelijat ovat etäopiskelemassa ja opettajat tekevät Strip Designilla sarjakuvia, SoundCloudilla sosiaalissa mediassa jaettavia tallenteita, Todays Meetcomissa kommentoivat oppimaansa, padletilla tekevät sanapilviä toritaivaalle, minglaavat POD-torilla päivän teeman äärellä, tapaavat koulutuksen lokaaleilla ja globaaleilla toreilla, digitoreilla ja peda-kojuissa, tutustuvat Tellagamiin,  kohtaavat toisiaan erilaisissa pisteissä, joissa opettavat uusia asioita kollegoilleen joustavasti ja rinnakkain. Otsaryppyjä ei ole näkyvissä kenelläkään ja nauru kaikuu välillä iPadien ja tablettien sekä tietokoneiden lomasta, kun tehdään digiopettamiseen liittyviä harjoituksia, erehdytään, kokeillaan uudestaan ja opitaan. Centrian opettajat ovat näin olleet koko lukuvuoden kestävässä pedagogisessa koulutuksessa, jossa on päästy sinuiksi eri ohjelmien kanssa, joita voidaan hyödyntää opetuksessa.

”Digitaalisuus on tätä päivää monissa työelämän tehtävissä niin erilaisten organisaatioiden toiminnassa, asiakassuhteiden kehittämisessä, liiketoiminnassa kuin markkinoinnissakin. Työntekijöiden pitää hallita sähköpostit, verkot, mobiilit ja monet tietotekniikkaa apuna käyttävät työkalut”, huhuilee lehtori Sirpa Soukka sarjakuvien parista.

”Työelämän digitalisoituminen ja sen vaatima osaaminen on otettu vakavasti huomioon ja on hyvä asia, että nyt kaikki opettajat päivittävät opettajuuttaan digiaikaan, vaikka aiemminkin olemme tietokoneiden ja virtuaalisten asioiden kanssa olleet opetuksessa tekemisissä, onhan opiskelijat pystyneet opiskelemaan mm. Averkon opintoja sekä erilaisia yrityspelejä”, arvioi lehtori Marja-Liisa Kaakko.

Tekniikan koulutusohjelman yliopettajat Ritva Saviluoto ja Jari Halme myhäilevät tyytyväisinä, kun nämä pedagogiset koulutuspäivät ovat mahdollistaneet paremman tutustumisen kollegoihin ja yhdessä ryhmissä erilaisten harjoitusten ja kehittämistehtävien tekemisen.

Osaamista jaetaan vertaismentoroinnilla

Koulutuksen viitekehyksenä toimii Centria-ammattikorkeakoulun pedagogisen toiminnan strateginen toimintaohjelma ja organisaation yhteistä pedagogista osaamista jaetaan vertaismentoroinnin menetelmin. Rajaton luokkahuone on pedagoginen toimintamalli, jossa pyritään ottamaan huomioon ajassa meneillään olevat virtaukset ja etsimään pedagogisesti tarkoituksenmukaisia ratkaisuja oppimiseen.

”Päivitä opettajuus digiaikaan (POD) koulutuksen tavoitteena on uudistaa yhteisöllisesti Centria-ammattikorkeakoulun pedagogista toimintakulttuuria.  Pitkäkestoisen, neljästä kuuteen opintoviikkoon kestävän koulutuksen aikana Centria-ammattikorkeakoulussa toimivat opettajat päivittävät pedagogiset ja tekniset taitonsa vastaamaan digiajan vaatimuksia”, kertoo koulutuksen vetäjä Irja Leppisaari.

”Koulutuksessa keskitytään etenkin 21. vuosisadan taitojen mukaiseen oppimiseen ja oppimisympäristöihin”, kertoo kouluttajana toimiva Maarika Piispanen Kokkolan yliopistokeskus Cydeniuksesta. Hän iloitsee siitä, että yliopisto ja ammattikorkeakoulu tekevät näin merkittävää yhteistyötä tässä opettajien pitkäkestoisessa perusteellisessa pedagogisessa koulutuksessa, mikä on ainutlaatuista koko Suomessa. Kouluttajina toimivat yliopistokeskuksesta Piispasen lisäksi Merja Meriläinen ja Centriasta Leppisaaren lisäksi Riina Kleimola ja Anna Pulkkinen.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Centria-ammattikorkeakoulun eOppimiskeskus Averkon kanssa.

Eija Huotari, Centria-ammattikorkeakoulu

Eija Huotari (vas.), Virve Antinoja ja Raine Kerttula tekemässä yhteistä harjoitusta, jolla voidaan mielenkiitoisesti opettaa uusia asioita opiskelijoille.

Maarika Piispanen, kuva

Undefined