Oulun Eteläisen elinkeinoelämä

Oulun Eteläisen elinkeinoelämä

Alueen elinkeinoelämä

Oulun Eteläisen alueella toimii yhteensä noin 4 600 yritystä. Oulun Eteläisen alueella yritykset ovat valtakunnan tasoon verrattuna keskimääräistä pienempiä sekä henkilöstömäärällä että liikevaihdolla mitattuna. Alueen yritysten toiminta on usein yrittäjämäistä. Alueella sijaitsevat pienet yritykset ovat joustavia ja sopeutumiskykyisiä.

Oulun Eteläisen alueen yrityskuva -raportin mukaan Oulun Eteläisen alueen seutukunnissa on hyvin samankaltainen yritysrakenne. Yritysten henkilöstö-, liikevaihto- ja toimialaluokkien seutukunnittainen vaihtelu on vähäistä. Kuntatasolla vaihtelua on selvästi enemmän.

Tärkeimmät teollisuustoimialat vuonna 2010

Alueen suurimpia yrityskeskittymiä ovat ohutlevytekniikka, teräsrakentaminen, rakennustoiminnan varsin kattava klusteri (sahat, talotehtaat, sisustuslistat, ikkunat, kalusteet), maatalouskonevalmistus sekä useat merkittävät erikoistuotannon yritykset. Suurimpia yrityksiä ovat muun muassa Rautaruukki Oyj:n eri yksiköt alueella, YIT Industrial Oyj, Scanfil EMS Oy, Mecanova Oy, Kannustalo Oy, Pyhännän Rakennustuote Oy (Jukkatalo), PRT-Wood Oy, Nivaelement Oy (Design-Talot), Tiivituote Oy, Osuuskauppa KPO (Prisma), K-Citymarket Oy ja J.Kärkkäinen Oy. Maataloustuotannon vahvuudesta on esimerkkinä Rehuraisio Oy:n suhteellisen tuore rehutehtaan investointi Ylivieskaan.

Yksi Oulun Eteläisen tärkeimmistä toimialoista on puutuoteteollisuus, joka käsittää saha-, puutalo-, rakennuspuusepän- ja huonekaluteollisuuden. Oulun Eteläisen alueella tuotetaan merkittävä määrä Suomen keittiökalusteista ja rakennuspuusepäntuotteista. Myös puutaloteollisuuden ja sahatavaran valmistuksen osuus on merkittävä. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikkö on Suomen pohjoisin puutekniikan koulutusta antava ammattikorkeakoulu, joka palvelee laajemmin koko Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan puutuoteteollisuuden osaajatarpeita. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueella tuotetaan 32 % Suomen puutaloista, 18 % muista rakennuspuusepäntuotteista ja 11 % huonekaluista. Oulun Eteläisen tärkeimmät puutuoteteollisuuden alat on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Kaupan ala

Ylivieskassa kaupan kehitys on ollut viimevuosina poikkeuksellisen voimakasta ja kehitys näyttää jatkuvan myös lähitulevaisuudessa. Ylivieska toimii tällä hetkellä noin 100 000 asukkaan alueen kaupallisena keskuksena. Alueella sijaitsee suhteellisen paljon tilaa vievän vähittäiskaupan, kuten auto-, kodinsisustus-, rauta-, maatalouskauppaan erikoistuneita liikkeitä. Tavaratalokaupan ja tilaa vievän erikoiskaupan myynnin osalta Ylivieska on kasvanut jopa Kokkolaa suuremmaksi keskukseksi. Tätä kehitystä on entisestään tukenut Ylivieskaan vuonna 2011 avattu Prisma. Ylivieskan alue on kehittynyt myönteisesti myös palveluiden osalta.

suomi