Katsaus Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin toimintaan

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtajan Ville Isoherrasen katsaus instituutin toimintaan on luettavissa instituutin kotisivuilla; www.oulu.fi/ksi/node/45318.

Undefined

Aika: 

14.03.2017 klo 09:38