Uutisten kerääjä

Erityisluokanopettaja, Siikalatvan kunta, Siikalatva

Alueen avoimet työpaikat -

Erityisluokanopettaja, Siikalatvan kunta, Siikalatva, Haku päättyy: 28.07.2020 klo 15:00, kokoaikatyö, Kesto: 6 - 12 kk, 5.6.2021
Siikalatvan koulutoimessa julistetaan haettavaksi väliaikaista täyttämistä varten ajalle 10.8.2020-5.6.2021 erityisluokanopettajan virka Pulkkilan perusopetukseen kuuluvassa Ojantakasen perhekodin opetusryhmässä. Oppilaat pääsääntöisesti luokka-asteilta 7-9. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaan. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden...

Biologian ja maantiedon lehtori, Siikalatvan kunta, Siikalatva

Alueen avoimet työpaikat -

Biologian ja maantiedon lehtori, Siikalatvan kunta, Siikalatva, Haku päättyy: 28.07.2020 klo 15:00, kokoaikatyö, Kesto: 6 - 12 kk, 5.6.2021
Siikalatvan koulutoimessa julistetaan haettavaksi määräaikaista täyttämistä varten ajalle 10.8.2020-5.6.2021 Siikalatvan lukion ja Pulkkilan perusopetuksen biologian ja maantiedon lehtorin virka. Opetettaviin aineisiin kuuluu myös terveystieto molemmilla kouluasteilla sekä alakoululla vuosiluokan 5-6 ympäristöoppi. Opetusta on lukiolla ja peruskoululla vuosiluokilla 5-9. Kelpoisuusehdot määräyty...

Englannin ja ruotsin kielen lehtori, Siikalatvan kunta, Siikalatva

Alueen avoimet työpaikat -

Englannin ja ruotsin kielen lehtori, Siikalatvan kunta, Siikalatva, Haku päättyy: 28.07.2020 klo 15:00, kokoaikatyö, Kesto: 6 - 12 kk, 5.6.2021
Siikalatvan koulutoimessa julistetaan haettavaksi englannin ja ruotsin kielen lehtorin viransijaisuus yhteisesti Gananderin koululla Rantsilassa ja Kestilän peruskoulussa ajalle 10.8.2020-5.6.2021. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaan. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset sekä työ- ja palvelutodistuks...

Sairaanhoitaja, Sarastia Rekry Oy, Oulainen

Alueen avoimet työpaikat -

Sairaanhoitaja, Sarastia Rekry Oy, Oulainen, Haku päättyy: 17.07.2020 klo 14:00, 2-vuorotyö, Kesto: 11 pv - 1 kk, Määräaikainen
tehtävä Oulaisten terveyskeskuksessa sairaanhoitajan määräaikainen sijaisuus 16.7.-3.8. Perehtyminen työn alkaessa. Sijaisuus täytetään sopivan henkilön löydyttyä. Kelpoisuusvaatimukset: Sairaanhoitaja tai sairaanhoitaja opiskelija , lääkehoitokoulutus oltava voimassa. Vaadittavat luvat: Lääkehoitokoulutus alle 5 vuotta Koeaika (kuukautta): 0.2...

lähihoitaja, Esperi Care Oy, Ylivieska

Alueen avoimet työpaikat -

lähihoitaja, Esperi Care Oy, Ylivieska, Haku päättyy: 26.07.2020 klo 23:00, 3-vuorotyö, Kesto: 1 - 3 kk
Haemme nyt lähihoitajaa Hoivakoti Suvantoon, osa-aikaiseen (1-116,5h) työsuhteeseen. Myöhemmin mahdollisuus kokoaikaiseen, vakituiseen työsuhteeseen. Hoivakoti Suvanto tarjoaa kodin ikääntyneille, joilla on ympärivuorokautisen tuen tarve. Suvannossa on kaksi 15-paikkaista ryhmäkotia. Ryhmäkodeissa on yhteensä 30 asukashuonetta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille....

Uimavedet hyvälaatuisia ja lämpimiä Kallion alueella

Alueuutiset KP24 -

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen yleisten uimapaikkojen uimavesien laatu on kesäkuun lopun mittausten mukaan varsin hyvä. Sekä suolistoperäisten enterokokkien että kolibakteerien määrä oli kaikissa mittauspisteissä reilusti uimarantavedelle asetettujen raja-arvojen alapuolella.

Parturi-kampaaja, Parturi-Kampaamo Eve Oy, Raahe

Alueen avoimet työpaikat -

Parturi-kampaaja, Parturi-Kampaamo Eve Oy, Raahe, kokoaikatyö, Kesto: 11 pv - 1 kk
Haetaan palkkatyöhön parturi-kampaajaa määräaikaiseen sijaisuuteen. Työntekijällä tulisi olla jo aikaisempaa kokemusta alan töistä. Meikkaus-, kynsi- ym. erityisosaaminen katsotaan eduksi. Mahdollisuudet jatkoon myös määräaikaisen työsuhteen jälkeen. Ota yhteyttä pikaisesti Puh: 050 369 6356. Jätä viesti, jos en pysty vastaamaan ja palaan asiaan...

Sähkö-, kaasu- ja hybridiautojen suosio kasvaa yhä – noin joka kuudes ensirekisteröity henkilöauto kulkee vaihtoehtoisella käyttövoimalla

Uutiset YLE Oulu -

Yhä useampi auton ostaja pohtii autokaupoilla myös muun kuin bensiini tai dieselauton ostamista. Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kulkevien henkilöautojen ensirekisteröintien määrä jatkoikin alkuvuonna kasvuaan koko maassa.

Muita kuin bensiinillä tai dieselillä kulkevia henkilöautoja ensirekisteröitiin Suomessa tammi-kesäkuussa vajaat 8 500 kappaletta. Viime vuoden vastaavana ajankohtana määrä oli reilut 4 000, joten kasvua on yli puolet.

Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa henkilöautojen ensirekisteröintejä tehtiin reilut 47 300 kappaletta, joten noin joka kuudennen käyttövoima oli sähkö, kaasu tai hybridi. Selvästi suosituin vaihtoehtoinen käyttövoima henkilöautoissa on bensiiniä ja sähköä käyttävä ladattava hybridi. Niitä ensirekisteröitiin alkuvuonna reilut 5 700.

Suhteellisesti sähkö-, kaasu- ja hybridihenkilöautojen ensirekisteröintien määrä kasvoi tammi-kesäkuun aikana eniten Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Lapissa, missä kasvua vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan oli yli 200 prosenttia. Kainuun suurta nousua tilastoissa selittää osittain se, että vaihtoehtoista käyttövoimaa käyttäviä autoja ensirekisteröitiin vuonna 2019 vain 7 kappaletta.

Alla olevasta taulukosta voit katsoa, miten omassa maakunnassasi ensirekisteröitiin autoja tammi-kesäkuussa 2020.

Lähde: Traficom henkilöautojen ensirekisteröinnit -tilasto

Paltamoon nousemassa sellutehdas, joka sai nyt ympäristöluvan – alun perin sen tarkoitus oli tuottaa uudenlaista kuitua tekstiiliteollisuuteen

Uutiset YLE Oulu -

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kaicell Fibersille ympäristöluvan sellutehtaan perustamiseksi Paltamoon. Lisäksi yritys on saanut luvan johtaa jäte- ja jäähdytysvesiä Oulujärveen.

Grafiikka hahmottaa, miten tuleva tehdas Paltamoon on tarkoitus rakentaa.Tanja Ylitalo / Yle Suunnitelmat korkean jalostusarvon tuotteista kariutuivat

Alun perin Kaicell Fibersilla oli esisopimus Kiinan valtiollisen tekstiiliteollisuusyhtymä CHTC:n kanssa. Kolme vuotta sitten yhtiön entinen toimitusjohtaja Jukka Kantola kertoi, että Paltamossa on tarkoitus jalostaa kainuulaisesta puusta pidemmälle kuin markkinaselluksi meneviä tuotteita. Suunnitelmana oli, että Paltamossa aiotaan valmistaa kainuulaisesta puusta Arbron-kuitua viskoositeollisuuden raaka-aineeksi.

Pari vuotta sitten yhteydenpito Kiinan kanssa kuitenkin hiljeni ja suunnitelmat siirtyivät arbronin tuotannosta pelkästään sellukuidun valmistukseen.

Kaicell Fibersin hallituksen puheenjohtaja Eero Suutarin mukaan tavoitteena on, että sellutehtaan valmistuttua puusta aletaan tulevaisuudessa jatkojalostaa myös muita oheistuotteita, minkä myötä siitä tulisi sellutehtaan lisäksi myös biotuotetehdas. Kaicell Fibers ei kuitenkaan vielä halua paljastaa, millaisia suunnitelmia jatkojalostuksesta on tähän mennessä tehty.

Luonnonvarakeskuksen metsä- ja ympäristöekonomian professori Jussi Uusivuoren mukaan on Suomen kannalta kielteistä, että uusi tehdas tuottaa pelkkää sellua. Hänen mukaansa sellun tuotannossa ja viennissä on kyse alhaisen jalostusarvon tuotteesta.

– Investointeja markkinoidaan bioinvestointeina, jotka mahdollistavat uusia tuotteita. Näitä uusia tuotteita on kuitenkin tullut tähän mennessä hitaasti ja vähän, Uusivuori toteaa.

Tehtaan valmistumiseen menee luultavasti vuosia

Vaikka ympäristölupa on myönnetty Paltamon sellutehtaalle, matka tehtaan perustamiseksi voi vielä kestää.

Kaicell Fibers on varautunut kahden vuoden mittaiseen valituskierrokseen, jossa päätöstä ympäristöluvasta vielä pohditaan. Suutari arvelee, että tehdas valmistuu vuonna 2024.

Ympäristöneuvos Juhani Itkonen Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta kertoo, että kyseessä on mittakaavassaan iso asia. Esimerkiksi viime viikolla Haapavedelle myönnetty lupa jää kokoluokassaan toiseksi. Kaiken kaikkiaan lausuntoja, muistutuksia ja mielipiteitä eri vaiheissa annettiin huomattavasti enemmän kuin tavallisesti ympäristö- ja vesitalouslupakäsittelyissä, asianosaiset ja viranomaiset lausuivat kaikkiaan 109 kertaa lupakäsittelyn aikana.

– Yleisesti muistuttajat olivat huolissaan vesistöön johdettavien käsiteltyjen jätevesien ja jäähdytysvesien mukana tulevan lämpöpäästön haitallisista vaikutuksista, Itkonen kertoo lupaprosessista.

Yhtiö oli hakenut lupaa vedenottoputken rakentamiseen ja veden johtamiseen tehdasalueelle jo ennen kuin ympäristölupa on voimassa. Tähän se ei kuitenkaan saanut lupaa. Sen sijaan yritys saa kuitenkin aloittaa jo tehdasalueen maanrakentamisen ennen luvan tuloa voimaan.

Suutarin mukaan tehtaan perustaminen merkitsee Kainuulle kansantuotteen kasvua ja sen on arvioitu työllistävän suoraan noin 250 henkilöä.

Tehdashanke on ollut Kainuun maakunnalle tärkeä alusta saakka. Kainuun liitto teetti vuonna 2015 esiselvityksen biotuotetehtaasta, ja vuotta myöhemmin se oli mukana perustamassa Kaicell Fibersiä.

Suutari sanoo, että lähimetsäajattelu on ollut lähtökohtana tehtaan paikan valinnalle. Tavoitteena on, että raakapuu kerätään alle sadan kilometrin alueelta, jolloin sitä tarvitsee kuljettaa mahdollisimman vähän.

Tehtaan perustamiseksi tarvitaan noin 900 miljoonan euron rahoitus. Tähän mennessä projektiin on laitettu rahaa hieman alle kolme miljoonaa euroa.

Rahoitus on tullut pääasiassa yksityisiltä sijoittajilta Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun alueilta. Loput rahoituksesta on tarkoitus hankkia ympäristöluvan myöntämisestä mahdollisesti seuraavan valituskierroksen aikana.

Suola- ja lämminvesikuormitus huolestuttavat paikallisia

Suurimmat ympäristövaikutukset luontoon tulevat tehtaan perustamisen myötä olemaan Oulujärveen menevät suola- ja lämminvesikuormitukset. Tämä on aiheuttanut alueen asukkaissa huolta, sillä lämminvesikuormitus mahdollisesti ohentaa Oulujärven jäätä talvisin.

Sekä jäteveden päästöille että lämpöpäästölle on ympäristöluvassa asetettu tiukemmat ehdot kuin yritys oli hakenut. Myös ilmaan johdettaville päästöille, kuten haiseville rikkipäästöille, on luvassa asetettu tiukemmat ehdot kuin yritys olisi halunnut.

Luonnonvarakeskuksen professori Jussi Uusivuoren mukaan selluteollisuudella on ollut ympäristöön negatiivisia vaikutuksia kautta aikojen. Vaikka ajan saatossa etenkin vesistölle aiheutuneet haitat ovat pienentyneet, sellutehtailla on edelleen negatiivinen vaikutus vesistöjen lisäksi muun muassa ilmastoon.

Aluehallintovirasto on määrännyt yrityksen korvaamaan sellutehtaan aiheuttamia haittoja vesialueiden omistajille kalastukselle ja virkistyskäytölle aiheutuvan haitan takia. Timo Sihvonen / Yle

Sellutehtaiden ilmasto- ja luonnon monimuotoisuusvaikutukset tulevat lähinnä metsien hakkuiden seurauksena. Mitä enemmän sellun tuotantoa on, sitä enemmän tarvitaan avohakkuita.

Uusivuoren mukaan kestää pitkään, ennen kuin uuden metsän istutukset korvaavat sellun tuotannon ja niiden kulutuksen aiheuttamat kasvihuonepäästöt.

Hakkuumäärissä kuljetaan Uusivuoren mukaan jo nyt EU:n yhteisten ilmastotavoitteiden ja niihin liittyvien metsän kasvuvaatimusten rajamailla. Mikäli hakkuut ylittävät metsien kasvulle asetetun vertailutasovaatimuksen, Suomen täytyy löytää päästövähennyksiä muualta tai ostaa päästöhyvityksiä EU:n päästökauppamarkkinoilta.

Voit keskustella aiheesta 16.7. kello 23:een saakka.

Lue lisää: Sellun hinta on romahtanut ja sellubuumi on tältä erää ohitse – Suomeen suunnitellaan silti samaan aikaan jättimäisiä uusia sellutehtaita

Sivut

Tilaa syöte Oulun Eteläinen syötteiden kerääjä